Zdraví nikdy nechutnalo lépe.

V latině znamená slovo „Valentus“ výraz „zvítězit“, který je definován jako prokazujíc vyšší sílu, fyzickou sílu a vliv. 
Od prvního dne se Valentus s vášní zaměřuje na inovace v produktové řadě a považuje je za jeden z hlavních závazků společnosti. 

Valentus klade významný důraz také na integritu. A to nejen ve vztahu ke svým zákazníkům, ale také ke spolupracovníkům. Vytváří a buduje dlouhodobé spolupráce a podporuje duševní pohodu všech, kteří jsou se společností spjatí.

Složení s těmi nejčistšími přírodními ingrediencemi z nejzachovalejších míst na planetě. To jsou kvalitní hi-tech produkty, které přinášejí výsledky, které jsou viditelnou a prokazatelnou přidanou hodnotou pro vaše tělo.